10.000 +
Başarılı Vaka
20 Yıllık
Deneyim
Uluslararası
4 Ödül

Saç Ekiminde İlk Muayene

Saç Ekiminde İlk Muayene

Saç ekiminde ilk muayene mutlak saç hastalıkları ve ekiminde tecrübeli bir hekimce yapılmalıdır. Ekim öncesi saç dökülmesinde nedenin doğru tespiti, hastanın ihtiyacının doğru belirlenmesi, gerçekçi beklentiler yaratılması temel kuraldır.

Hastalar ekim dışı seçenekler hakkında tam olarak aydınlatılmalıdır.  Her ne kadar en sık karşılaşılan kellik sebebi erkek tipi saç dökülmesi (Androjenik Alopesi) olsa da diğer saç dökülmesi sebepleri de mutlak ekarte edilmelidir.

Saç ekimi, işlemiyle ilgili hastanın ve yakın çevresinin duyduğu endişeler anlayışla dinlemelidir.  Günümüzde gerek internetteki yoğun kontrolsüz bilgi, gerekse merdiven altı merkezlerde çoğu sağlık personeli bile olmayan satışçıların yaptığı yanlış bilgilendirmeler, saç ekimiyle ilgili toplumsal ön yargılar ve hurafeler oluşmasına neden olmuştur. Bu sebeple hastanın soruları ve endişelerinin giderilmesi için gerekli zamanın ayrılması hastaya bu konuda psikolojik destek sağlanması saç ekimi muayenesinin vazgeçilmez kısmıdır. 

SAÇ EKİMİ muayenesi ayrıntılı anamnezle başlar. Hastanın yaşı, kronik hatalıkları, kullandığı ilaçlar, sigara alkol vs. bağımlılıkları, alerji durumu ve saç dökülme öyküsü mutlaka anamnezde sorgulanmalıdır. Diyabet, troid, anemi ve aterosklorotik ve kardiyak rahatsızlıkların ekim işleminin başarısını etkileyeceği ve ekim sonrası tedavi destek planını yönlendireceği akılda tutulmalı, hastaya gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.

FİZİKİ MUAYENE‘de hastanın temel fizik muayenesi yapılmalıdır, hastanın kan basıncı ölçümü not edilmelidir. Hastanın saç muayenesi ölçüm yapabilen bir mikroskopla yapılması gerekir. Öncelikle hasat alanı değerlendirmesi yapılır. Hasat alanındaki greftlerin, makro (3 ve üzeri kökten oluşan greftler) ve mikro (1 ve 2 köklü greftler) olmaları sonuç başarısı için  önemlidir. Ayrıca, kökler arası uzaklık yani hasat alanındaki saç sıklığı, çıkacak greft sayısını belirleyeceğinden mutlak ölçümlenmeli, alternatif alım bölgelerindeki sakal ve vücut kılları da mutlak mikroskopla muayene edilmelidir. Hasat alanı ve alternatif alanların ölçümlemesi sonucunda elde edilebilecek maksimum greft sayısı hesaplanır. 

Ekim alanının büyüklüğünün hesaplanması

Saçta tüylenmenin başladığı noktalarla, hastayla beraber belirlenen ön hat çizgisi( frontal hat) arasında kalan bölge alan ekim alanıdır.  Bu alanın hesaplanması için özel lazer ölçüm cihazları mevcuttur. Hastanın ekim alanının hesaplanmasında, hasta yaşı ve gelecekteki dökülmesi de akıldan çıkarılmamalıdır.

Bir hastaya cm kareye 26-36 greft ekilmesi gerekir, daha seyrek ekimlerde kafa derisi görüldüğünden cim adam görseli oluşur. Hastalarıma genellikle şakaklardaki saç sıklığına uygun bir yöntem öneriyorum, yani şakalarda 1 cm karedeki kök sayısını sayıyor ve saçsız alanda buna uygun bir ekim sıklığı belirliyorum.

Saçsız alandaki benler, lekeler ve yara izler de muayene sırasında değerlendirilmeli, şüpheli görülenler çıkarıiarak patolojiye gönderilmelidir.

Hastanın saç ekimine uygun olup olmadığı, saç ekimi planı, kaç greft ihtiyacı olacağı tüm bu ayrıntılı muayeneden ve hesaplamalardan sonra belirlenir. Kafa çapının belli olmadığı, greftlerin yapısının belirlenemediği ve fotoğraf üzerinden muayeneler kaba bir tahminden ileri gidemez ve  sağlıksız pazarlama amaçlıdır.