10.000 +
Başarılı Vaka
20 Yıllık
Deneyim
Uluslararası
4 Ödül

İlaçlar Nedeniyle Saç Dökülmesi

İlaçlar Nedeniyle Saç Dökülmesi

SAÇ DÖKÜLMESİ YAPAN İLAÇLAR NELERDİR ?

Kardiovaskülar ilaçlar

• Amiodaron
• Kaptopril Telojen Effluvium
• Enalapril
• Metildopa
• Metoprolol Telojen Effluvium
• Propranolol Telojen Effluvium

Antikoagulanlar

• Heparin
• Kumarin
• Fenindion
• LMW heparinler Telojen Effluvium
• (enoksaparin, dalteparin) Telojen Effluvium
• Warfarin Telojen Effluvium

Romatolojik ilaçlar

• Allopurinol
• Antimalarialler (klorokin, mepakrin)
• Kolşisin
• Penisillamin

Endokrin ilaçlar

• Bromokriptin
• Karbimazole
• Klomid
• Danazol
• Thiouracil
• Oral Kontraseptiflerin Bırakılması Telojen Effluvium
• Testosteron Androgenetik Alopesi (AGA)
• Anabolik steroidler Androgenetik Alopesi (AGA)
• DHEA Androgenetik Alopesi (AGA)
• Levonorgestrel (Mirena,bazı doğum kontrol hapları) Androgenetik Alopesi (AGA)

Analjezikler/antiinflamatuarlar

• İndometazin,
• ibuprofen,
• Naproksen

Antibiyotikler/antihelmintikler

• Paraminosalisilatlar
• Benzimidazoller (albendazole,mebendazole)
• Kloramfenikol
• Isoniazid Telojen Effluvium
• Antiretrovirals (Indinavir) Telojen Effluvium

Antiepileptikler /psikotropik İlaçlar

• Pentosan polisulfat
• Amfetaminler
• Karbamazepin
• Lityum Telojen Effluvium
• Sodyum Valproat Telojen Effluvium
• SSRI’lar (Fluoxetin) Telojen Effluvium

Sitotoksik, antitümor ilaçlar genellikle ANAGEN fazda etkilidirler ve anagen Effluvium yaparlar.

• Azathioprine
• Bleomycin
• Chlorambucil (nadir)
• Siklofosfamid
• Sitarabine
• Dekarbazin
• Daunorubicin
• İdarubisin
• paklitaksel
• doketaksel
• vinblastin
• vincristine
• Etoposit
• Topotekan
• İrinotekan
• Gemcitobine
• Aktinomisin D
• Busulphan
• Radyasyon

Yüksek doz A vitamini, Retinoidler , Asetretin ,İzotretinoin Telojen Effluvium saç dökülmesi yapar.
Saç dökülmesi gelişen hastaların genetik olarak da kardiyovasküler hastalığa yatkın olduğuna dair bazı kanıtlar vardır. Bu durumda ilaçların tek başlarına dökülme yaptığı yargısı yanıltıcı olabilir.
Saç dökülmesi için kullanılan ilacın kesilmesi ancak ilacı başlayan doktorun onayı ile olmalıdır.