10.000 +
Başarılı Vaka
20 Yıllık
Deneyim
Uluslararası
4 Ödül

Erkek Tipi Saç Dökülmesi

Erkek Tipi Saç Dökülmesi

En sık görülen saç dökülmesi şeklidir. Erkeklerin %50-70’i hayatlarını herhangi bir safhasında farklı düzeylerde olsa da bu tip saç dökülmesiyle karşılaşırlar.

Temelde kalın terminal kılların, ince kıllara değişimi saçların minyatürleşmesi ve yok olmasıyla karakterizedir. Ayrıca saç tellerinin Anogen (büyüme ) fazının kısalması, talojen (dinlenme) fazının uzaması da izlenir. Sonuç olarak folikül sayısı azalır ve mevcut saçlar bölgesel olarak incelir. Bu durum genellikle aileseldir.
Erkek tipi saç dökülmesinin sınıflandırılması dökülme alanı ve saç dökülmesinin derecesini temel alarak hamilton–Norwood ölçeği kullanılarak sınıflanır.

Androjenk alopeside saç dökülmesi, sıklıkla ön saç çizgisi (temporo frontal hat) ve saç tepe noktası vortexden başlar. Şu anda FDA (Amerika ilaç ve gıda dairesi) onay verdiği tedavi seçenekleri ilaçlar minoxidil , oral finasterildir. Çeşitli düşük doz ışık terapisi (LLLT) de FDA tarafından önerilen tedavi proyokollerine dahil edilmiştir.

FDA tarafından tedavi protokollerine alınmamış olmasına rağmen çalışmalarda pozitif etkileri izlenmiş olan tedaviler trombosit bakımından zengin plazma bulunur. (PRP), oral dutasterid, topikal finasterid, oral minoksidil de tedavide olumlu sonuçlar vermiş deneme ürünleridir.

Micro blanding ve benzeri kamufulaj teknikleri de hastalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Saç ekim ameliyatı hastalarda kalıcı ve dramatik bir çözüm sağlar günümüzde en sık kullanılan prosedürdür.