10.000 +
Başarılı Vaka
20 Yıllık
Deneyim
Uluslararası
4 Ödül

Alopesiya Areata

Alopesiya Areata

Alopesiya Areata ( SAÇKIRAN)

Alopesiya Areata saçta ve bazen vücudun diğer bölgelerinde (sakal, kaş,kirpik ve vucut kılları) saç ve kıl kaybına neden olan yaygın bir otoimmün cilt hastalığıdır.
Alopesi Areata dermatoloji pratiğinde karşılaşılan tüm dermatozların %0,7 ile %3,8’ini oluşturan bir tablodur.
Yaşam boyu ortaya çıkabilme riskinin %1,7-%2 olduğu tahmin edilmektedir.
Alopesi Areata, %80 tek plak, %2,5 iki plak, %7,7 sıklıkta çok sayıda saç kaybı alanı halinde başlar. Alopesi Areata herhangi bir kıllı bölgeden başlayabilir. Tutulma alanlarının sıklıkları sırasıyla, saçlı deri %66,8-%95, sakal %28, kaş %3,8, ekstremiteler %1,3’tür.

Alopesi Areata yamalı : En sık görülen şekil, kafa derisi veya vücudun diğer bölgelerinde bir veya daha fazla bozuk para boyutunda tüysüz yamadır. Alopesi Totalisi :Tüm saçların dökülmesi
Alopesi Universalis: Tüm vücut kılların dökülmesi

Etyopatogenez Otoimmün nedir?
Kıl folikülü, yaşam boyu sıklık transformasyon gösteren yegane hücredir. Kıl folikülünün döngüsü hızlı büyüme, pigmentasyon, kıl hattı yapımı (anagen faz), kısa apoptozis ve organın involüsyona uğraması (katagen) ve istirahat dönemini (telogen) kapsar.

Yaşam boyu devam eden Saç siklusu ve yenilenmesi kök hücre bağımlı bir işleyişe sahiptir. Kıl hattının yapımı ve pigmentasyonu ise, bu kök hücrelerin öncü genleri tarafından yönlendirilmektedir. Hızla çoğalan keratinositler ve melanositler anagen kılın matriksinde yer almaktadırlar. Alopesi Areatada inflamatuvar atağın ana hedefi kıl matriksidir. Yani Alopesi Areata da, anagen bir dökülme olarak sınıflanır.
Kıl folikülü otoimmüniteye karşı korunmuş bir immünolojik ortama sahiptir; Bu korumayı, otoantijenlerin CD8+ T lenfositlerine tanıtılmasının baskı altında tutulması sağlar MHC 1 molekülleri, TGF β-1, β β-2, α-MSH, makrofaj göçünü engelleyici faktör aracılığıyla folikül otoantijenlerinin CD8+ T hücrelerine tanıtılma riskini azaltmayı sağlamaktadırlar.
MHC 1 moleküllerinin baskılanması, kıl foliküllerinin NK hücrelerince saldırıya uğramasına yol açar NK hücresi ve T hücresi kıl mstrixinde oto yıkıma sebep olur.

Çocuğum benden Alopesi Areata mirası alacak mı?
Alopesi Areatalı erişkinlerin hastalığı gelecek çocuklara geçirme riskleri konusunda endişeli olacağı anlaşılabilir. Bununla birlikte, Alopesi Areata çok karmaşık olduğu için çocuğunuzun durumu geliştirip geliştirmeyeceğini tahmin etmek neredeyse imkansızdır.
Ben şehsen sadece aile kalıtımının değil, hastalığın tetiklenmesi için (hem genetik hem de çevre) çoklu faktörlerin gerekli olduğuna inanıyorum.
Aile öyküsü özellikle şiddetli hastalık formlarında daha sık saptanmaktadır (%16-%18). İkiz olgularda saptanabilmesi de dikkat çekici bir bulgudur. Yapılan çalışmalarda aile öyksünün oranı genetik geşi destekler.

Alopsia aretanın birlikte görüldüğü hastalıklar:
Hastalık Sıklık (%)
Tiroid hastalığı 14,6
Diabetes mellitus 11,1
İnflamatuvar barsak hastalığı 6,3
Sistemik lupus eritematozus 4,3
Romatoid artrit 3,0
Psoriasis ve psoriatik artrit 2,0
Atopi 38,2
Kontakt dermatit ve diğer ekzemalar 35,9
Mental sorunlar 25,5
Hiperlipidemi 24,5
Hipertansiyon 21,9

Ayrıca Atopik Dermatit , Vitiligo, Kolajen-vasküler hastalıklar, Down Sendromu,
Psikiyatrik bozukluklar – Anksiyete, kişilik bozuklukları, depresyon ve paranoid bozukluklarda Alopeasia Areta sık gözlenir. Tüm Alopesia Areta vakalarının %20’sinde tırnak tutulumu eşlik eder.

TEDAVİ
Alopesia Areata iyi huyludur, spontan remisyonlar ve nüksler yaygındır. Tedavi topikal veya sistemik olabilir.

Lezyon içine kortikosteroid tedavisi genellikle% 50’den az tutulum gösteren alopesi areata için önerilir.

İntralezyoner tedavide enjeksiyon, 5 mL’lik bir şırınga ve 30 punch bir iğne kullanılarak intradermal olarak uygulanır.

Triamsinolon asetonid (Kenalog) en yaygın olarak kullanılır; konsantrasyonları 2.5-10 mg / mL arasında değişmektedir.
Yüzde en düşük konsantrasyon kullanılır.
Kafa derisinde genellikle 5 mg / mL konsantrasyon yeterlidir.
Alan başına 0,1 mL’den daha az enjekte edilir ve enjeksiyonlar etkilenen bölgeleri kapsayacak şekilde yayılır 1 cm aralıklarla intradermal yapılır.
Enjeksiyonlar 4-6 haftada bir uygulanır.

Topikal Kortikosteroid tedavisi, özellikle enjeksiyonları tolere edemeyen çocuklarda faydalı olabilir. Aşağıdaki şekilde uygulanır:
Fluocinolone acetonide cream günde% 0.2 (Synalar HP), günde iki kez de betametazon dipropiyonat krem% 0.05 (beklozon ) kullanılmıştır.

Yeniden büyümenin beklenebilmesi için tedaviye en az 3 ay devam edilmelidir ve sıklıkla bakım tedavisi gerekir.
Sistemik kortikosteroidler (prednizon dekord), hem kısa hem de uzun süreli tedaviyle ilişkili olumsuz etkilerden dolayı, alopesi areata için tercih edilen bir ajan değildir. Bazı hastalar başlangıçta yarar sağlayabilir, ancak kozmetik büyümeyi sürdürmek için gereken doz genellikle çok fazladır, ters etkiler kaçınılmazdır ve çoğu hasta tedavinin kesilmesinden sonra nüks eder.

İmmünoterapi
• Topikal immünoterapi [ , potansiyel temas allerjenlerinin topikal uygulamasıyla alerjik kontakt dermatitin indüksiyonu ve periyodik olarak çıkarılması olarak tanımlanmaktadır.
• Yaygın olarak kullanılan ajanlar arasında kardiyak asit dibutylester (SADBE) ve difensipron (DPCP) bulunur.

Antralin
• Hem kısa süreli temas hem de gece tedavileri kullanılmıştır.
• Antralin konsantrasyonları% 0.2-1 arasında değişmiştir

Minoxidil
• Minoksidil, yaygın hastalıkların tedavisinde etkili gibi görünmektedir (% 50-99 saç dökülmesi), ancak alopesi totalis veya alopesi universalis’te çok az faydası vardır.
• % 5’lik çözüm daha etkili görünüyor.
• Etkilenen alanın kapsamına bakılmaksızın günde iki kez en fazla 25 damla uygulanır.
• İlk saç çıkışı 12 hafta içinde görülebilir, ancak kozmetik olarak kabul edilebilir çıkış elde etmek için sürekli uygulamaya ihtiyaç vardır.

UV-A
• Hem sistemik hem de topikal PUVA tedavileri kullanılmıştır.
• Çoğu durumda 20-40 tedavi yeterlidir.
• Hastaların çoğu tedavi kesildikten sonra birkaç ay içinde (ortalama 4-8 ay) tekrar eder.

Diğer ajanlar
• Topikal siklosporin sınırlı etkinlik göstermiştir.
• Topikal takrolimus
• Metotreksat, sistemik kortikosteroid olsun olmasın, karışık sonuçlar göstermiştir.

Kozmetik tedavi
• Alopesi Areata hastalarının kaşlarını kamufle etmek için dermatografi kullanılmıştır; Ortalama olarak, her hasta için her biri 1 saat süren 2-3 seans gerekir.

Konjenital Üçgen Alopesi
Üçgen alopesi olarak da bilinen konjenital üçgen alopesi; 1905 yılında ilk olarak Sabouraud tarafından tarif edilmiştir; geçici Üçgen Alopesi olarak da bilinen bu alopesi formu, frontotemporal kafa derisinde lokalizedir. Tipik olarak erken çocukluk döneminde ortaya çıkar ve üçgen, lanset şeklinde veya oval dahil olmak üzere ön ve yan çizgileri boyunca çeşitli şekillerde bulunabilir. Bu durumda iltihap veya yara izi yoktur. Saç derisi patolojisinde saç köklerinin sayısı normaldir, ancak çoğu minyatürleştirilmiştir. Yetişkinler için tedavinin temeli saç restorasyon ameliyatıdır.

Genellikle doğumda veya erken çocuklukta görülür, ancak yetişkin vakalar da vardır. Rutin olarak Alopesi Areata ile karıştırılır. Kliniğimizde tedaviye dirençli ve sık tekrarlayan lezyonlarda kozmetik amaçlı saç ve sakal ekimini başarıyla uyguluyoruz.